Om Diversegjengen

Gjengfoto, september 2022
Foto: Fotogjengen

Diversegjengen (også kjent som D-gjengen, eller bare DG) er en liten og sosial gjeng som består av 14-19 funksjonærer. Vi består vanligvis av om lag ti byggere, og fire til fem elektrikere. Studentersamfundets Cassa Rossa i Elgeseter gate 1 er et stort og gammelt bygg, med stadige endringer i aktivitet og virksomhet. Derfor er det alltid noe som skulle vært bygget, revet, sveiset, malt, eller reparert. Det er her DG kommer inn i bildet. Våre arbeidsoppgaver er knyttet til vedlikehold av det runde huset som vi har blitt så glad i. "Alt innen ødeleggelser og mindre reparasjoner", liker vi å si.
D-gjengen er Samfundets verktøy- og kunnskapskilde.

Når det er UKEår, er det DG som har ansvaret for gjennomføringen av det tradisjonsrike Byggeprosjektet. Hver UKE skal et av Samfundets mange lokaler pusses opp. I UKA-21 er det Rundhallen som står for tur. Byggeprosjektet er en omfattende jobb, og i forbindelse med UKA tar vi opp UKEfunker (Dozere) som hjelper til med arbeidet. I forbindelse med Byggeprosjektet går elektrikerne ut av D-gjengen for å danne sin egen gjeng, Elektrikergjengen (E-gjengen), som tar seg av det elektriske arbeidet med Byggeprosjektet.

Du kan treffe oss på hybelen vår i arbeidstida. Vi låner ut verktøy til internt bruk på huset, bare stikk innom i arbeidstid eller send oss en e-post med hva du ønsker å låne og når.

OM ARBEIDS- OG BINDINGSTID I DG

Vi har normal arbeidstid hver mandag og fredag ettermiddag, utenom i ferier og eksamenstid, selvfølgelig. På mandager jobber vi kl. 16-21, og på fredager kl. 15-20.

Utenom dette har også de aktive i gjengen et personlig verv, som det forventes at man skal utføre utenom normal arbeidstid. Eksempler på dette kan være hybelansvarlig, som kjøper inn godis og setter opp vaskelister for hybelen. Malingsansvarlig har kontroll på malingen vår. Innkjøpsansvarlig kjører på Byggmakker o.l. og handler inn det vi trenger for å gjøre jobben vår. Og så videre.

Når det ikke er UKEår og Byggeprosjekt, har vi hvert semester et semesterprosjekt, som kan regnes som et slags mikrobyggeprosjekt. Da setter vi av hver ettermiddag i en uke til å gjøre et litt større prosjekt enn det vi driver med fra dag til dag. For eksempel kan vi kjøre oppussing av et begrenset lokale.

Ved siden av disse tingene går det av og til ekstra tid til ting som ikke har noe direkte med jobben vi gjør for Samfundet. Ting som vi gjør bare for vår egen del. For eksempel må man vaske hybelen en gang i blant, handle inn til og arrangere julebord (jule-uting) og så videre, og så videre. Kort sagt bør man som funksjonær i DG være innstilt på å bruke en del tid på huset, men det er på ingen måte uforenelig med studier, venner, kjæreste og annen jobb (selv om det av og til kan være vanskelig å kombinere alle disse på en gang). Dessuten vil de fleste finne ut at det går fint å bruke så mye tid på noe frivillig, fordi det er veldig sosialt og gøy.

Når man blir tatt opp i DG, har man en bindingstid på 2,5 år. Det betyr at man jobber i to og et halvt år, før man kan nyte en doven tilværelse som pangsjonist, og klage på at alt var bedre før. Vi har naturligvis ikke noe annet enn sosiale sanksjoner å ty til dersom noen velger å slutte før de har tjent sine år, men vi er interessert i folk som er motivert til å fullføre. Årsaken til dette er at kompetansen man gjerne bygger i løpet av det første året ikke skal være "bortkastet".

DIVERSEGJENGENS HISTORIE

Diversegjengen har vært en fast gjeng på Samfundet siden 1976. Før denne tid eksisterte den som UKEgjeng i mange, mange år. På 50-tallet var det noe som het Snekkergjengen som hadde ansvaret for å bygge og pusse opp til UKA. Fra UKA-55, Vau-de-ville, fikk de navnet Diversegjengen fordi ansvarsområdet var utvidet til, ja rett og slett diverse arbeider. Etter hvert så man behovet for en mer permanent vedlikeholdsgjeng på Samfundet, og DG ble opprettet som fast husgjeng på Samfundet og stiftet 23. oktober 1976. Den gangen bestod gjengen av åtte funksjonærer. Nå er dette utvidet til 14, og vi har alltid fire til fem elektrikere med fagbrev. DG feirer annenhvert år sitt jubileum under UKA for å feire at de en gang var en UKEgjeng.

HYBELEN VÅR

D-gjengen fikk i sin tid hybelen sin etter å ha bygd ny hybel til Kulturutvalget på Nordre Sideloft. Da fikk de overta deres gamle hybel nederst på nordre. D-gjengens hybel kalles ofte bare DG-hybel, men heter offisielt Gufsejuvet. Hybelen er tilsluttet et treverksted, en liten gang og et kontor med svært variabel takhøyde.